Groepspraktijk voor psychotherapie en begeleiding

Bij Alento kan je terecht voor psychologische begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wij verwelkomen je graag in onze praktijkruimte in het centrum van Leuven.

Neem gerust contact op bij vragen of voor meer informatie. We kijken graag hoe we jou verder kunnen helpen.

Groepssessies voor kinderen

In oktober 2024 starten we met een reeks van 7 groepsessies, telkens op woensdagnamiddag.

 Wij gaan samen met kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar op weg in het anders leren omgaan met uitdagingen, werken rond zelfvertrouwen en veerkracht, …

Kinderen en jongeren

De begeleiding met kinderen en jongeren gebeurt op een manier die past bij de eigen noden en wensen vb. gesprekstherapie, speltherapie, ouder- of gezinsgesprek, schooloverleg, …

Volwassenen

Volwassenen kunnen terecht voor individuele begeleiding, koppel- of gezinstherapie.
De therapie kan in verschillende talen verzorgd worden.

Hoe gaan we te werk?

Kennismaking

De begeleiding start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen de vragen en verwachtingen aan bod.

Na deze kennismaking kan je beslissen of je de begeleiding wenst verder te zetten.

Wanneer uit dit gesprek blijkt dat een doorverwijzing of samenwerking met andere professionele hulpverleners aangewezen is, wordt dit besproken. We gaan na bij wie je verder terecht kan.

Begeleiding

Wanneer de begeleiding start, gebeurt deze op jouw tempo en binnen jouw wensen.

Regelmatig staan we stil bij de begeleiding en waar eventueel bijsturing nodig is.

Blijf zeker niet zitten met een vraag of met feedback, hiervoor kan je steeds bij ons terecht.

Betrokkenen

Afhankelijk van de vraag kunnen we andere partijen betrekken in het begeleidingsproces vb. psychiater, huisarts, CLB, school, …

Deze communicatie gebeurt altijd met toestemming van de jongeren, (jong)volwassenen en ouders.

Kinderen en jongeren 

Tijdens de begeleiding gaan we samen op zoek naar de eigen krachten en hulpbronnen die aanwezig zijn. We bouwen hier op verder en zetten deze in richting de veranderwens en nieuwe perspectieven.

De bedoeling is dat je opnieuw leert eigen keuzes te maken.
Kiezen om te veranderen wat minder goed past,
kiezen om te behouden wat waardevol is.
Zo versterken we de autonomie van jou als persoon,
jij bent de expert van jouw veranderproces.

Er zijn verschillende thema’s waarvoor iemand hulp vraagt.
Dit zijn voorbeelden van thema’s waarvoor begeleiding mogelijk is:

Depressie

(Faal)angst

Trauma

Zelfbeeld

Eetstoornis

AD(H)D

ASS

Hoogsensitiviteit

Hoogbegaafdheid

Opvoedingsvragen ouders

...

Stenen in balans

Volwassenen

Iedereen komt obstakels tegen die ons leven uit balans brengen. Dit heeft vaak een weerslag op privé en/of professioneel gebied.

We ontdekken tijdens de begeleiding hoe we dit evenwicht weer kunnen herstellen.
Afhankelijk van wat wenselijk is, kan dit via individuele therapie, koppeltherapie of gezinstherapie.

Thema’s die aan bod kunnen komen

Individueel

 • Trauma
 • Angst
 • Depressie
 • Stress
 • Zelfbeeld en identiteit
 • Eetstoornis
 • Verslaving
 • Burn-out
 • Rouw
 • Existentiële vragen
 • Transitieperiode
 • Psychosomatische klachten
 • Chronische ziekte
 • Support for expats

Koppel

 • Communicatie
 • Trauma
 • Conflicten
 • Rouw
 • Overspel
 • Jaloezie
 • Scheiding
 • Intimiteit herstellen

Gezin

 • Communicatie
 • Intergenerationeel trauma
 • Conflicten
 • Rouw
 • Veranderingen in gezinssamenstelling
 • Transitieperiode
 • Zorgen voor zorgers van jonge kinderen
 • Zorgen voor zorgers van zieke gezinsleden